tel.: 533-957-097             e-mail: geodetaopala@gmail.com       NIP 774-303-43-94      REGON: 142686668

Zakres usług
 
Typowe usługi geodezyjne świadczone przez naszą firmę:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe,

- mapy do celów projektowych,

- tyczenia obiektów budowlanych,

- tyczenia sieci uzbrojenia terenu,

- inwentaryzacja powykonawcza budynku,

- inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,

- podziały nieruchomości,

- wznowienia granic (punktów granicznych) działki,

- pomiary GPS.
 
 
Zachęcamy do współpracy firmy budowlane, projektowe oraz geodezyjne.
 
 
 
 
Reklama
Reklama

Created by Dudek

LINKI